© Nico Reek (Magix Webdisgner Premium)

Verslagen clubavonden door Yvonne Commijs.  

Verslagen clubavonden 2019
2015        2016        2017         2018  

10-01    24-01    07-02   07-03   21-03

Verslag van de clubavond van 16 mei 2019.

De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom.

Riet de Jager vertelt het een en ander over de Activiteiten Commissie.

Verder gaat ze in op de manier, waarop de jury de films heeft beoordeeld

en hoe de gang van zaken vanavond zal verlopen.

De 9 films, die hebben meegedaan aan het Bon Voyage Festival worden

gedeeltelijk opnieuw gedraaid. Na de vertoning worden de juryrapporten

voorgelezen en aan de deelnemers uitgedeeld. Daarna kunnen de

filmmakers nog iets over hun film vertellen en kunnen er vragen worden

gesteld.

Uit de bespreking van de films komen de volgende tips naar voren:

·

Een avond over voice-over, behandeld door Henk Molenaar, Jan van der Arend

en Joyce Hendriksen.

·

Bezoek aan het Festival in kasteel Haarzuilens.

·

14 september: bezoek aan het Powwow-festival.

Aan het eind van de avond verwijst Nico nog even naar de slotavond van 6

juni

·

De feuillefilm 2019 zal worden gedraaid.

·

Die avond is het verder de bedoeling, dat zoveel mogelijk leden een kort

voorjaarsfilmpje inleveren.

Partners zijn deze avond van harte welkom.

Op 23 mei en op 30 mei zijn er geen clubavonden i.v.m. Europese

Verkiezingen en Hemelvaartsdag.