© Nico Reek (Magix Webdisgner Premium)

Verslagen clubavonden door Yvonne Commijs.  

Verslagen clubavonden 2019
2015        2016        2017         2018  

10-01    24-01    07-02   07-03   21-03

Verslag van de clubavond van 21 maart 2019

Deze avond werden nog 7 filmpjes vertoond met het onderwerp: Winter.

Deze filmpjes waren op 7 maart niet meer aan de orde gekomen door

tijdgebrek en daarom werd er nu aandacht aan besteed. Deze films werden na

iedere vertoning besproken door de aanwezige leden, waarbij tips werden

gegeven, op welke manier  de film eventueel kon worden verbeterd.

De avond werd weer geleid door Riet de Jager.

We zagen o.a. de volgende opnamen:

·

Een feest in Brazilië om te vieren, dat het groeiseizoen goed was verlopen aan het

begin van de winter.

·

Opnamen in het museum in Schiedam, waarin de winter – dus het einde van het

·

leven – nabij is (foto’s van de tentoonstelling Ma). Ook zagen we in een 2

e

 filmpje

opnamen van andere tentoonstellingen in dat museum.

·

Een ouderwetse winter met veel sneeuw en ijs.

·

Beelden van een wintersportvakantie

·

Winteropnamen, waarbij een hondje de hoofdrol speelde, die in eerste instantie zijn

bal niet van het ijs durfde te pakken.

·

Sneeuwopnamen in de zomer, genaakt tijdens een vakantiereis.

Het tweede onderwerp van de avond was: Hobby. Leden konden

1-minuutfilmpjes inleveren met dat thema. Er werden 11 filmpjes ingeleverd.

We zagen welke hobby’s onze leden hebben:

·

Het maken van kaarten (2x); er werd getoond hoe mensen zelf kaarten maken en

welke materialen daarbij worden gebruikt.

·

Een film over het maken van een film; wat komt daar allemaal bij kijken.

·

Wat gebeurt er in een flightsimulator?

·

Filmen, wat een hobby, waarbij vooral de nadruk lag op oudere apparatuur.

·

Hoe bouw je in je eigen huis een cockpit?

·

Een wandeling op een frisse zomerdag.

·

Een van de leden bakt op een kermis poffertjes.

·

Voetballen, een sport of een hobby, opnamen van een balkunstenaar.

·

Het bouwen van een modelschip.

·

Reizen kan ook een hobby zijn.

Na afloop werden de zaalformulieren geteld; de Zaalprijs werd gewonnen door

Jan van der Arend met zijn winterfilmpje.

Jan van der Arend zaalprijs film Winter

De films werden na iedere vertoning besproken

door de aanwezige leden

De presentatie lag in handen van Riet de Jager