© Nico Reek (Magix Webdesigner Premium)
Nico Reek

Leden helpen leden.

Naast de reguliere clubavonden op de even weken, houden wij op de oneven weken

een werkgroep/montageavond.

Op deze avonden worden uitleg gegeven, alsmede vragen beantwoord over het monteren

van films.

Zo is er een grote groep die monteert met Magix Video de Luxe. Er is een groep die

gebruik maakt van het montageprogramma Pinnacle, Adobe Premiere en een groep Apple.

Een aantal leden neemt zelf hun laptop mee. Ook een Apple computer is aanwezig.

Deze montageavonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Wil je meer weten over het monteren van je film?

Loop gewoon eens geheel vrijblijvend binnen.