© Nico Reek (Magix Webdisgner Premium)
Een nieuw verenigingsjaar met een vernieuwd bestuur. Leo Honkoop heeft zijn functie als voorzitter voortijdig neergelegd. Wim Slooff, penningmeester, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Samenstelling nieuw bestuur: Nico Reek, voorzitter Yvonne Commijs, secretaris Ger van Wijk, penningmeester Riet de Jager, bestuurslid Corrie Mast, bestuurslid   We zien met vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Niet in de laatste plaats door de inzet van veel vrijwilligers. Neem maar de mannen van de projectie, de commissie lief en leed, de technische commissie. En laatste maar niet de minste: onze “cateringmanager” Leo van Vliet. Veel succes.
Nico Reek