© Webmaster Nico Reek 
Nico Reek

 19 maart

2015-2020

Op de Algemene Leden Vergadering van 10 maart is Leo van Vliet benoemd tot Erelid, op voordracht van ons lid, Ben de Wit,

Van ons lid, Ben de Wit, ontving het bestuur de volgende mail.

Geacht Bestuur,

Zou u in overweging willen nemen om ons medelid, Leo van Vliet, het erelidmaatschap toe te kennen, voor zijn tomeloze inzet

voor de vereniging.

Ga er maar aanstaan om altijd  op de zaal te openen, koffie zetten, iedereen te voorzien van een drankje en vaak met een hapje

en dat in deze Corona-tijd ook nog te serveren op je plaats in de zaal.

We moeten ons realiseren wanneer Leo er niet zou zijn, vandaar mijn voorstel om Leo Erelid te maken om onze dankbaarheid te

onderstrepen.

Was getekend, Ben de Wit.

Dit voorstel van Ben de Wit is in de bestuursvergadering besproken en het bestuur was unaniem van mening dat Leo het erelidmaatschap

ten volle verdient.

Daarnaast is Leo meer dan 38 jaar lid. Hij heeft in die tijd vele functies bekleed in de club.

Leo, van harte gefeliciteerd. Het is je gegund.