© Nico Reek (Magix Webdesigner Premium)

          Voorzitter:

Nico Reek                  

 

          Secretaris:

Yvonne Commijs

    

 

Penningmeester: 

Ger van Wijk

 

Alg. Bestuurslid:

Ben de Wit

 

Alg. Bestuurslid:

Corrie Mast               

 

Bestuur Filmclub “IJsselstreek-Draaiboek”

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62909460 Bankrekeningnummer IBAN NL87INGB0006871001  ten name van Filmclub “IJsselstreek-Draaiboek”
Disclaimer  Filmclub IJsselstreek-Draaiboek spant er zich voor in de inhoud van de site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Filmclub IJsselstreek-Draaiboek stelt zich ook niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden togebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Filmclub IJsselstreek-Draaiboek mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de site gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.
19 maart 2015-2020